BIOGRAPHY

the band

The band’s work oscillates around a post and prog-metal. Musicians are not afraid to experiment and often use some unconventional sounds, among which you can hear a wide range of guitar effects, samples, acoustic guitar and cello bows.

 

Defying is a Polish band that was founded in Olsztyn in 2008 on the initiative of Rafał Warniełło and Tomasz Semeniuk. With newly recruited bassist Paweł Siemaszko and a guitarist Dominik Pliszko the band created its first compositions. In this line-up the demo “Phial of Prayers” was recorded.

 

After a long search of a good vocalist Marcin Bielski reached for the microphone. Then, the team ended the cooperation with the guitarist Dominik and Piotr Stępiński took over his place. Musicians in this line-up began serious work on their songs which resulted in a new demo recorded in 2010. Since then, the band began to play more concerts and succeeded in many music contests. But above all, the group focused on writing new material which in 2012 was on the demo "Portraits".

 

Another band reshuffle occurred in early 2013. Namely, Marcin left the band and Piotr took over the microphone. From that moment, their music was based on lower tuning and was enriched by growled vocals, which definitely made their way towards progressive metal. Defying started working on their debut album. On 24 March 2014 they released the concept album entitled "Nexus Artificial".

BIOGRAFIA

Twórczość zespołu oscyluje wokół post i progmetalu. Muzycy nie boją się eksperymentowania i często sięgają po niekonwencjonalne środki brzmieniowe, wśród których można usłyszeć szerokie spektrum efektów gitarowych, sample, gitarę akustyczną czy wiolonczelowe smyczki.

 

Zespół Defying powstał w Olsztynie w 2008 roku z inicjatywy Rafała Warniełły i Tomasza Semeniuka. Pierwsze kompozycje powstały po dołączeniu do grupy basisty Pawła Siemaszki oraz gitarzysty Dominika Pliszki. W tym składzie zostało nagrane demo „Phial of Prayers”.

 

Po długich poszukiwaniach odpowiedniego wokalisty za mikrofonem stanął Marcin Bielski. Następnie ekipa pożegnała się z gitarzystą Dominikiem, a jego miejsce zajął Piotr Stępiński. Muzycy w tym składzie zaczęli poważną pracę nad swoimi utworami, czego efektem było kolejne demo zarejestrowane we wrześniu 2010 roku. Od tego czasu zespół zaczął aktywniej koncertować oraz odniósł sukcesy na licznych przeglądach muzycznych. Jednak przede wszystkim grupa skupiła się na komponowaniu nowego materiału, który w 2012 roku znalazł się na demie "Portraits".

 

Początek roku 2013 przyniósł zmiany personalne. Skład opuścił Marcin, a jego miejsce za mikrofonem zajął Piotr. Od tego momentu muzyka zespołu, oparta na niższych niż wcześniej strojeniach oraz wzbogacona growlowym wokalem, zdecydowanie zmierzyła w kierunku metalu progresywnego.

 

Członkowie Defying rozpoczęli prace nad swoją debiutancką płytą. Efektem ich działań jest album koncepcyjny, zatytułowany „Nexus Artificial”, który ukazał się 24 marca 2014 roku.

bass

VOCAL, GUITAR

DRUMS, SAMPLING

SOLO GUITAR

 

Rafał Warniełło - solo guitar

(2008-2017)

 

Marcin Bielski - vocal

(2010 - 2013)

 

Dominik Pliszko - guitars

(2008 - 2010)